skip to Main Content

Studenti Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu imaju mogućnost da savladuju nove veštine u razvoju i verifikaciji čipova zahvaljujući donaciji kompanije HDL Design House u računarskoj opremi i licencama za softverske programe koji se koriste u projektovanju hardvera.

Na doniranoj opremi, koja uključuje savremene računare, monitore i server, instalirane su licence za digitalni i analogni dizajn i verifikaciju čipova. Celokupna donacija smeštena je u Laboratoriji 203, u okviru Katedre za elektroniku na Elektronskom fakultetu.

Studenti će uz pomoć doniranih licenci moći da nauče projektovanje analognih elektronskih kola koristeći Virtuoso i Spectre softverske programe, digitalni dizajn, fizičku i funkcionalnu verifikaciju čipova, i imaće priliku da koriste Verification IP renomirane kompanije Cadence za različite vrste protokola.

„Naša želja je da pomognemo i podržimo obrazovne institucije u pružanju kvalitetnog nastavnog programa koji prati trendove u industriji, kako bi studenti, nakon završenih osnovnih i master studija, imali osnovne veštine i znanja za praktičan rad. Takodje se nadamo da će ova donacija doneti uspeha u našim zajedničkim nastojanjima sa Katedrom za elektroniku u promociji usavršavanja i građenja karijere u oblasti projektovanja hardvera.“ rekao je Predrag Marković, direktor kompanije HDL Design House.

„Ovom vrednom donacijom omogućeno je studentima smera za Elektroniku Elektronskog fakulteta u Nišu da teorijska znanja upotpune praktičnim, koristeći najsavremeniji softver za projektovanje i simulaciju elektronskih kola- Cadence. Sofver je i ranije korišćen u našoj Laboratoriji za projektovanje elektronskih kola za istraživanje, a sada će i studenti imati mogućnost da rade sa ovom vrhunskom tehnologijom“, saopštio je dr Marko Dimitrijević, docent Elektronskog fakulteta u Nišu.

Mi ćemo osavremeniti nastavne planove sa ciljem da uključimo nove praktične vežbe koje će biti izvođene na novom softveru. Studenti će takođe imati mogućnost izrade završnih i master radova kroz konkretne projekte, čime će biti pripremljeni za početak karijere u oblasti projektovanja i verifikacije integrisanih kola“, dodala je dr Miona Andrejević Stošović, docent Elektronskog fakulteta u Nišu.

Pored saradnje sa drugim univerzitetima, kompanija HDL Design House je početkom godine dodelila dvanaestomesečne stipendije najboljim studetima elektronike i elektrotehnike četvrte godine osnovnih i master studija.

 

Back To Top
Search